Termeni și condiții

1Informații generale

 1. Fundația Vodafone România (în cele ce urmează „Fundația” sau „FVR”), are sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, sector 2, Bucuresti, CIF 18912220 si este persoana juridica conform Dosar 20735/299/2006 inregistrat la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, inregistrata in Registrul Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecatoria Sectorului 1, București.

2Reguli pentru utilizarea site-ului ”Școala din viitor”

 1. Accesul la acest site este pe răspunderea exclusivă a utilizatorilor.
 2. Accesarea și navigarea pe acest site implică acceptarea și cunoașterea avertismentelor, notificărilor legale și condițiilor de utilizare prevăzute pe acesta.
 3. Utilizatorul se obligă să utilizeze serviciile oferite pe acest site într-o modalitate diligentă, corectă și legală. Utilizatorul va fi responsabil pentru daunele pe care FVR le poate suferi, direct sau indirect, ca urmare a încălcării obligațiilor provenite din prezenta notificare legală sau prevăzute de lege în legătură cu utilizarea acestei pagini web.

3Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială

 1. FVR este titularul drepturilor de exploatare a proprietății intelectuale și industriale aferente prezentului site și este, de asemenea, titularul drepturilor, sau are licența corespunzătoare privind drepturile de proprietate intelectuală, industrială și privind imaginea în legătură cu conținutul disponibil prin acesta.
 2. În niciun caz utilizatorul nu va înțelege că accesul și navigarea pe această pagină web implică o renunțare, transmitere, licență sau cesiune totală sau parțială a respectivelor drepturi de către Fundație.
 3. De asemenea, modificarea, copierea, reutilizarea, exploatarea, distribuirea, schimbarea sau de-compilarea totală sau parțială a oricărui conținut și drepturi de proprietate intelectuală și industrială incluse în această pagină web în scopuri publice sau comerciale sunt strict interzise, cu excepția cazului în care există autorizarea prealabilă scrisă obligatorie din partea FVR.

4 Actualizarea și modificarea Informațiilor

 1. Informațiile prezentate pe acest site sunt actuale la data ultimei lor actualizări. Fundația își rezervă dreptul de a actualiza, modifica sau șterge informațiile de pe acest site.

5Linkuri

 1. Utilizatorul acestei pagini web va putea găsi linkuri către alte pagini web prin diferite butoane, linkuri sau bannere, care sunt gestionate de terți și în legătură cu care Fundația nu are puterea sau mijloacele umane sau tehnice pentru a cunoaște, controla sau aproba informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de alte site-uri către care aceste linkuri conduc din acest site. În consecință, FVR nu își asumă niciun tip de responsabilitate în legătură cu conținutul și informațiile furnizate în respectivele linkuri către alte pagini web de pe pagina web a Fundației.
 2. De asemenea, includerea oricărui tip de link de către Fundație către un alt site extern nu implică în mod neapărat că există orice tip de relație, colaborare sau dependență între FVR și persoana responsabilă pentru site-ul extern.

6Exonerare de răspundere

 1. Fundația nu este responsabilă și nu garantează faptul că accesul la acest site va fi neîntrerupt sau că nu prezintă erori. În niciun caz FVR nu este responsabilă pentru pierderi, daune sau pierderi provocate de accesarea și utilizarea site-ului, inclusiv (dar fără a se limita la) cele provocate sistemelor de calculator sau celor provocate de introducerea de viruși.

7Jurisdicție și competență

 1. Prezentele condiții generale sunt guvernate de legea românească.
 2. Instanțele din România vor fi competente pentru a soluționa orice dispută sau orice litigiu, cu excluderea expresă a oricăror altor foruri.