Politica de confidențialitate

1.Actualizări aduse politicii noastre de confidențialitate

Această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) este actualizată periodic; de fiecare dată când facem o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web www.scoaladinviitor.ro („Platforma”) și vă vom informa în mod corespunzător.

2.Aplicabilitate

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm în orice alt mod datele dvs. cu caracter personal atunci când utilizați Platforma noastră.

Această Politică de Confidențialitate vizează și se adresează următoarelor categorii de persoane:

a)Utilizatori

Utilizatorii sunt persoanele fizice care creează un cont în cadrul Platformei pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de către Fundația Vodafone. Platforma permite crearea a două tipuri de conturi: (i) conturi standard și (ii) conturi premium.

b)Vizitatori

Vizitatorii sunt persoane fizice (adulți și minori) care accesează și utilizează Platforma fără a înregistra un cont pe aceasta.

3.Cine suntem?

Suntem Fundația Vodafone România. Facem parte din Grupul Vodafone. În această Politică de Confidențialitate:

 • Fundația Vodafone / noi” înseamnă Fundația Vodafone România;

 • societăți controlate de Vodafone” înseamnă orice societate în care Vodafone România S.A. deține, direct sau indirect, puterea de a controla sau de a determina controlul conducerii și politicilor, prin deținerea de drepturi de vot, contractual sau în alt mod;

 • Grupul Vodafone” înseamnă Vodafone Group Plc., precum și orice societate sau organizație în care Vodafone Group Plc. deține, direct sau indirect, mai mult de 15% din capitalul social;

 • terț” înseamnă o persoană alta decât dvs., noi sau o entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru;

 • „Sediul nostru social”: Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201, sector 2, 020276 București, România. Suntem înregistrați la Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/ 01.08.2006/ Judecătoria Sectorului 1.

4.Cum ne puteți contacta?

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți orice întrebări cu privire la Politica noastră de Confidențialitate puteți:

 • să ne trimiteți un e-mail la adresa fundatia.vodafone_ro@vodafone.com;

 • să ne contactați utilizând numărul nostru +40 738 723 238;

 • să depuneți o cerere scrisă la sediul nostru.

5.Principiile noastre

Ne-am luat angajamentul să vă respectăm viața privată. Tratăm cu seriozitate viața privată, securitatea și respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Scopul nostru este să ne asigurăm că aceste angajamente stau la baza a tot ceea ce facem.

6.Elemente de bază

6.1.Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm diferă în funcție de relația dvs. cu noi precum și de modul în care interacționați sau ați interacționat cu Platforma. În funcție de circumstanțe, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  a) Date de identificare, spre exemplu: numele și prenumele dvs, data nașterii, fotografia de profil (dacă vă creați cont în Platformă); sau

  b) Date de contact, cum ar fi adresa dvs. de e-mail;

  c) Date de autentificare - detalii utilizator și parola de accesare a contului, codul de licențiere, sugestii și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces în Platformă.

  d) Imaginea dvs - imaginea (foto sau video), dacă v-ați dat acordul pentru o atare prelucrare.

  e) Date de conținut, adică comentariile, feedback-ul sau alte informații pe care le publicați voluntar în secțiunea Forum din cadrul Platformei (pentru utilizatorii cu conturi premium).

  f) Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. Pentru detalii vă rugăm accesați politica de cookies la adresa Politica de cookies.

6.2.De unde obținem datele dvs.?

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal:

  a) Direct de la dvs., atunci când completați informațiile necesare pentru crearea contului sau, indirect, ca urmare a interacțiunii dvs. cu reprezentanții noștri sau cu Platforma noastră (după caz).

  Spre exemplu, vom obține datele dvs. cu caracter personal atunci când: (i) vă înregistrați un cont în Platformă, sau (ii) ne contactați prin diverse canale sau solicitați diverse informații legate de serviciile oferite prin Platformă (inclusiv contul dvs), (iii) utilizați Platforma (și obținem datele furnizate de cookies și alte tehnologii similare).

  Atunci când primim datele direct de la dvs. vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că vă aparțin sau, după caz, aveți dreptul să le utilizați. În situația în care vom avea suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți datele altei persoane fără autorizare, vom lua măsuri pentru remedierea sau încetarea acestei situații. De exemplu, măsurile pot consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin.

  De asemenea, vom considera că datele colectate direct de la dvs. sunt actuale atât timp cât nu ați solicitat modificarea lor prin canalele de comunicare menționate la Secțiunea 4 de mai sus sau nu ați actualizat personal datele.

  b) Din surse externe, care includ:

  • Terțe entități private, spre exemplu, (i) parteneri Vodafone (entități în care sunteți înscriși ca beneficiari), (ii) furnizorii sau contractanții noștri (inclusiv prestatori de bunuri sau servicii);

  • Autorități sau instituții publice, spre exemplu, în contextul unor investigații judiciare, solicitări ale instanțelor de judecată (caz în care acestea pot dezvălui anumite informații despre dvs.).

7.De ce prelucrăm datele dvs. personale

ScopTemei legal
Furnizarea serviciilor prin intermediul PlatformeiÎncheierea și executarea contractului cu dvs. (Art. 6 (1) (b) GDPR)
Gestionarea adecvată a Platformei, a contului dvs și a funcționalităților disponibile în cont (inclusiv a manierei în care utilizați funcționalitățile din cont și respectați Termenii & Condițiile Platformei)Interesul legitim al Fundației Vodafone de a asigura implementarea în bună ordine a serviciilor oferite în cadrul Platformei (Art. 6 (1) (f))
Pentru realizarea de studii, analize, sondaje și alte asemenea în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite prin PlatformăInteresul legitim al Fundației Vodafone de a asigura sau optimiza calitatea serviciilor oferite în cadrul Platformei (Art. 6 (1) (f))
Comunicări privind materiale noi și oferirea unor materiale personalizate via e-mail sau pentru diverse loterii și/ sau concursuri pe care le putem organizaConsimțământul dvs. (Art. 6 (1) (a) GDPR)
Soluționarea cererilor, reclamațiilor, disputelor și litigiilor
 • pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau interesele legitime, pentru a vă răspunde la diverse cereri sau reclamații, sau pentru a proteja interesele partenerilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care poate fi implicată Fundația Vodafone, inclusiv orice proceduri desfășurate în fața oricăror instanțe sau instituții administrative, penale, arbitrale sau civile.

Obligație legală, în cazul în care avem obligația de a dezvălui informații (Art. 6 (1) (c) GDPR)

Interesul legitim al Fundației Vodafone de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar sau dezirabil, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal) (Art. 6 (1) (f) GDPR)

8.Cum și cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal persoanelor împuternicite de Fundația Vodafone să prelucreze date cu caracter personal, respectiv entități pe care le angajăm pentru a presta servicii în numele nostru. Avem contracte scrise în derulare cu persoanele împuternicite de Vodafone să prelucreze date cu caracter personal prin care acestea se angajează să nu întreprindă acțiuni în legătură cu datele dvs. cu caracter personal decât pe baza unor instrucțiuni din partea noastră. Persoanele împuternicite se vor angaja să păstreze în siguranță datele dvs. cu caracter personal pe întreaga perioadă indicată de noi.

De asemenea, atunci când suntem obligați sau îndreptățiți, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terțe entități care acționează în calitate de operatori independenți (entități care prelucrează datele pentru propriile scopuri) sau, după caz, entități care acționează în calitate de operatori asociați cu noi (caz în care determinăm împreună cu acestea scopurile și/sau mijloacele prelucrării datelor).

Categoriile de destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal (împuterniciți, operatori independenți, operatori asociați - după cum este cazul), includ:

 • Societățile din Grupul Vodafone, care ne asigură suportul în gestionarea activității noastre;

 • Partenerilor sau furnizorilor implicați în furnizarea serviciilor oferite prin intermediul Platformei, cum ar fi furnizorii de website hosting, furnizorii IT infrastructură (hardware și software etc.), entități colaboratoare în vederea promovării platformei;

 • Societățile contractate de noi pentru evenimentele / inițiativele de marketing necesare pentru promovarea activității Fundației Vodafone;

 • Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale instanțele de judecată - dacă este necesar inclusiv dacă legea ne impune acest lucru ori, după caz, o terță entitate sau organizație- în cazurile în care această dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare.

  În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv o autoritate de protecție a datelor). De asemenea, putem dezvălui informații cu alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal;

 • Consultanții cu care colaborăm (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora.

9.Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

Am implementat politici și reguli privind păstrarea datelor dvs cu caracter personal care să respecte principiile de retenție a datelor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Termenele de păstrare sunt revizuite în mod periodic.

Atunci când stabilim perioadele de retenție, luăm în calcul criterii variate cum ar fi tipul serviciilor pe care îl solicitați sau pe care îl accesați în cadrul Platformei, perioadele de păstrare impuse de lege, perioadele de prescripție aplicabile, impactul potențial asupra dvs sau, după caz, asupra Fundației Vodafone dacă am șterge anumite date.

În general, vom păstra datele dvs. cu caracter personal (1) pe durata menținerii active a contului dvs., plus o perioadă de 3 ani, sau (2) în cazul unor reclamații, dispute sau litigii, până la închiderea acestora, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe). După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după cum este cazul).

Dacă doriți să obțineți informații detaliate cu privire la regulile Vodafone privind păstrarea datelor, ne puteți contacta prin canalele de comunicare menționate la secțiunea 4 de mai sus.

10.Transferuri internaționale de date

În general, păstrăm datele dvs. cu caracter personal în locații din România.

Este posibil să transferăm datele dvs. către alte companii din Grupul Vodafone sau către prestatori de servicii externi din țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia.

Dacă vom transfera datele dvs. cu caracter personal într-o țară din afara SEE și care nu a fost recunoscută prin decizie a Comisiei Europene ca asigurând un nivel de protecție adecvat, ne vom asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, ne vom asigura că utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană (https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en). În absența utilizării respectivelor clauze standard, ne vom asigura că transferul va avea întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția adecvată a datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE, vom anexa acestei Politici de Confidențialitate și lista țărilor destinatare. Fundația Vodafone poate actualiza periodic această listă, ori de către ori au loc schimbări în modalitatea de transfer a datelor cu caracter personal.

11.Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

Ca parte a Grupului Vodafone, Fundația Vodafone beneficiază de echipe de securitate specializate care revizuiesc și îmbunătățesc, în mod constant, măsurile noastre de protecție a datelor dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii.

12.Drepturile tale

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Fundația Vodafone în legătură cu dvs.. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmis unui alt operator de date. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Fundația Vodafone a datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing (comunicări comerciale) din partea Vodafone, puteți opta pentru renunțarea la toate comunicările de marketing și vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea.

Drepturi în legătură cu procesul decizional automatizat

Aveți dreptul de a nu fi supus procesului decizional automatizat pe care îl utilizăm în activitatea noastră și de a solicita intervenția umană. Pentru a vă exercita drepturile în legătură cu procesul decizional automatizat care ar putea fi utilizat de Fundația Vodafone, vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de ștergere

Fundația Vodafone se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs.. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. Deși eventualul contract încheiat cu dvs. a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, vă rugăm să consultați Secțiunea 9 Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal).

Cum să formulați o reclamație

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.